Erfaan's First Birthday ticker

Lilypie First Birthday tickers

Adam's Second Birthday ticker

Lilypie Second Birthday tickers

Sunday, April 23, 2006

Doa Rasulullah

"Ya Allah segala pujian milikMu.
Ya Allah tidakada yang dapat menggenggam apa yang Engkauhamparkan
dan tidak ada yang dapatmenghamparkan apa yang Engkau genggamkan.
Tidak ada yg dapat memberi petunjuk kepadaorang yang Engkau sesatkan
dan tidak ada yangdapat menyesatka orang yg Engkau berikanhidayah.

Tidak ada yg dapat memberi barang yangEngkau halang
dan tidak ada yg dapat menahanbarang yg Engkau beri.
Tidak ada yg dapatmendekatkan apa yg Engkau jauhkan
dan tidakada yg dapat menjauhkan apa yg Engkaudekatkan.

Ya Allah, hamparkanlah kepda kamikeberkatan-keberkatan Mu,
kasih sayang,anugerah dan rezekiMu.
Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadaMunikmat yg kekal abadi,
yg tidak berubah danhilang.

Ya Allah, sesungguhnya aku bermohonkepadaMu pertolongan pada hari kesusahan dankeamanan pada hari ketakutan.
Ya Allahsesungguhnya aku berlindung dengan Mu
darikeburukan yang Engkau takdirkan kepada kami
serta keburukan yg Engkau tahan daripada kami.

Ya Allah, timbulkanlah rasa cinta kami kepadaiman
serta hiasilah ia dalam hati kami, dan
timbulkanlah rasa benci kami kepada kekufuran,kefasikan
dan penderhakaan serta jadikanlah kami
dari kalangan yg mendapat bimbingan.

Ya Allah,matikanlah kami sebagai orang Islam dan
hidupkanlah kami sebagai orang Islam serta
temukanlah kami dengan orang2 yg soleh tanpa
merasa hina dan terfitnah.
Ya Allah, perangilahorang2 kafir yang mendustai rasul-rasulMu serta
menghalang manusia dari jalanMu.

Jadikanlah
hukuman dan seksaanMu terhadap mereka.
YaAllah, perangilah orang-orang kafir yang mereka
pernah diberikan al-kitab. Engkaulah Tuhan yangsebenar."

No comments: